Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

På Polarn O. Pyret är produktsäkerhet och kvalitet viktiga frågor. Målet är en kvalitet som är bekväm och håller länge. Kunderna ska känna sig trygga med de varor som säljs och varorna ska leva upp till förväntad kvalitet. Kvalitetsarbetet handlar om att utveckla produktion och produkter för att säkerhetsställa kvalitén. Det kan handla om särskilda barnsäkerhetskrav, kemikaliekrav samt hållbarhet och funktion på material.

I kvalitetsarbetet på Polarn O. Pyret ingår att utbilda leverantörer och intern personal i kvalitetssäkring och rutiner.  Löpande kvalitets-, säkerhets- och kemikalietester utförs på produkter innan produktion på oberoende laboratorier i våra produktionsländer och i vårt interna laboratorium på huvudkontoret. Testerna används både vid utveckling av nya produkter och som stickprovskontroller på levererade varor.

Vi använder oss även av kvalitetskontrollanter som på plats i fabrikerna kontrollerar att produktionen och produkterna håller den standard vi kräver.

För att hela tiden ligga i framkant i vårt arbete och hålla oss uppdaterade är Polarn O. Pyret medlem i olika nätverk så som Textilimportörerna, Swerea IVF Kemikaliegrupp och SIS standardiseringsgrupper inom textilområdet. Genom nätverken får vi information om utveckling, forskning och lagkrav. Vi hjälper även till att utveckla svenska och europeiska standardiseringar.

För att säkerhetsställa kvalitén på våra produkter utför vi bland annat följande tester.

TVÄTTESTER När ett plagg tvättas kan det ändra färg och form men även färga av sig på andra plagg. För att säkerhetsställa att det inte händer tvättestas våra produkter.

Tyget som plagget är tillverkat av tvättas ihop med en remsa innehållande flera olika material. Efter tvätt bedöms huruvida tyget har färgat på något av de andra materialen. För att kontrollera om ett plagg ändrar form i tvätt mäts plagget före och efter tvätt och förändringen räknas sedan ut i procent.

Vi granskar även hur plagget som helhet förändras efter tvätt. Plagget tvättas då i en tvättmaskin och kontrolleras sedan för flera förändringar i utseende som till exempel veck, trasiga eller blekta tryck, vridning med mera.

TORR- OCH VÅTFÄLLNING En del tyger kan ”blöda”, det brukar kallas för att tyget torr- eller våtfäller. Tyger som blöder kan färga av sig på ljusa material som till exempel möbler, väskor och skor. För att kontrollera om ett tyg torr- eller våtfäller monteras det i en maskin där det gnids mot en standardväv för att simulera normal användning.

NOPPBILDNING En del material är mer känsliga för noppbildning än andra. För att se i vilken utsträckning noppor uppkommer på tyget som plagget är tillverkat utav utför vi olika tester. I ett test monteras tyget i en maskin där det gnids mot sig självt för att simulera normal användning.

BRANDEGENSKAPER Vi testar alla material som utgör en risk och försäkrar oss om att de lever upp till internationella krav för brandsäkerhet. Brandtest utförs för att mäta hastigheten det tar för materialet att antändas. Testet simulerar hur fort ett plagg brinner.

SMÅDELAR Smådelar utgör en risk om de inte är fastsatta på rätt sätt. Med smådelar menas detaljer så som knappar som är tillräckligt små för att få plats i ett barns strupe. För att testa om en smådel kan utgöra en risk används en smådelscylinder som motsvarar storleken på ett barns strupe. Vi testar även att alla smådelar på ett plagg sitter fast enligt internationella riktlinjer. Testet utförs genom att smådelarna dras med en specifik kraft.

NÖTNINGSTEST Vissa perioder i livet går ut på att leka kurragömma krypandes i grottor, åka rutschkana på stenhällar och bygga hundratals slott i sandlådan. Och aktiva barn gör att kraven på klädernas slitstyrka ökar. Det finns flera olika metoder att mäta nötningen med. Den metod vi använder oss av går ut på att tyget monteras i en maskin där det gnids mot en ullväv eller ett sandpapper beroende på plaggets användningsområde. Sandpappret används till våra funktionella ytterplagg för att simulera barn som till exempel åker rutschkana på stenhällar eller kryper på asfalt. När två trådar i tyget gått av avbryts testet. Resultatet bedöms enligt hur många gnidningar, varv, det tog. Ju fler varv desto högre slitstyrka.

VATTENPELARE Har du ett barn som gärna spenderar tid i vattenpölar? Som inte bryr sig om ett härligt skyfall och lever efter devisen ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”? Då kan det vara en bra idé att snegla på ytterplaggens vattentäthet.

Vattentäthet mäts i vattenpelare som visar hur stort tryck tyget klarar innan vatten läcker in genom den vattentäta och/eller andande beläggningen. Trycket mäts i millimetervattenpelare.

Vattenpelare testas enligt ett standardiserat test som går ut på att tyget spänns fast under ett rör. Röret fylls sedan med vatten och när vattnet regelbundet börjar droppa igenom tyget mäts höjden på vattnet i röret. Ett tyg anses vara vattentätt när det klarar en vattenpelare på 3 000 mm. Om barn ska hålla sig torra, även om de sitter i vattenpölar och leker, bör plaggen tåla åtminstone 5 000 mm.

ANDNINGSFÖRMÅGA Olika barn har olika behov vad gäller ytterplaggens andningsförmåga. Ett stillasittande barn behöver inte kläder med samma andningsförmåga som ett aktivt barn som älskar att springa runt och leka.

Andningsförmågan är ett mått för ett tygs förmåga att transportera fukt. Tygets andningsförmåga mäts i hur många gram vatten tyget släpper igenom per kvadratmeter på ett dygn. Ju högre värde desto bättre förmåga har väven att släppa ut överskottsvärme och vattenånga. Alla Polarn O. Pyrets ytterplagg, förutom galonplaggen, andas.

NICKELINNEHÅLL Nickel är ett ämne som kan orsaka kontaktallergi och är begränsat enligt Europisk kemikalielagstiftning. Alla metalldelar på våra plagg testas för att kontrollera att de lever upp till den Europeiska kemikalielagstiftningen. Nickelinnehållet i kroppsnära detaljer begränsas till 0,5μg per kvadratcentimeter per vecka vilket klassas som nickelfritt.

KEMIKALIETESTER Vi arbetar sedan många år tillbaka med en väl utformad kemikaliestopplista som listar alla de kemikalier vi inte tillåter. Vissa ämnen tillåter vi inte överhuvudtaget medan andra ämnen är begränsade. Denna stopplista är baserad på svensk lag, den europeiska kemikalielagstiftningen REACH samt branschorganisationers krav.

Kemikalietester utförs på externa laboratorier med hjälp av en avancerad datorstyrd utrustning som läser av kemikalieinnehållet i ett material.