Miten varmistamme PO.P Laadun?

Miten varmistamme PO.P Laadun?

Laadunvarmistus

Tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat tärkeitä seikkoja Polarn O. Pyretille. Tavoitteena on mukavalta ja laadukkaalta tuntuva vaate, joka kestää pitkään. Asiakkaiden on voitava luottaa vaatteidemme turvallisuuteen ja laatuun. Laatutyöskentely tarkoittaa tuotannon ja tuotteiden kehittämistä laadun varmistamiseksi. Kyse voi olla erityisestä lasten turvallisuusvaatimuksesta, kemikaalivaatimuksesta tai materiaalin kestävyydestä ja toimivuudesta.

Polarn O. Pyretin laatutyöskentelyyn sisältyy toimittajien ja sisäisen henkilöstön kouluttaminen laadunvarmistuksen ja käytäntöjen osalta. Tuotteille tehdään ennen tuotantoa säännöllisesti laatu-, turvallisuus- ja kemikaalitestejä ulkopuolisissa laboratorioissa tuotantomaissamme sekä omassa laboratoriossamme pääkonttorilla. Testejä tehdään sekä uusien tuotteiden kehittelyn yhteydessä että pistokokeina tuotteille, jotka on jo toimitettu myymälöihin.

Käytämme myös laaduntarkkailijoita, jotka valvovat tehtaissa, että tuotanto ja tuotteet vastaavat vaatimustasoamme.

Polarn O. Pyret haluaa olla jatkuvasti kehityksen kärjessä ja ajan tasalla, minkä takia yritys on mukana erilaisissa verkostoissa, joita ovat esimerkiksi Textilimportörerna, Swerea IVF Kemikaliegrupp ja tekstiilialan SIS-standardisointiryhmät. Verkostojen kautta saamme tietoa kehityksestä, tutkimuksesta ja lain vaatimuksista. Autamme myös kehittämään ruotsalaisia ja eurooppalaisia standardisointeja.

Tuotteidemme laadun varmistamiseksi teemme muun muassa seuraavia testejä:

PESUTESTIT

Kun vaate pestään, se voi muuttaa väriä ja muotoa mutta myös värjätä muita vaatteita. Varmistaaksemme, ettei näin käy, tuotteillemme tehdään pesutesti.

Kangas, josta vaate valmistetaan, pestään yhdessä useiden eri materiaalien kanssa. Pesun jälkeen arvioidaan, onko kangas värjännyt muita materiaaleja.

Tarkastamme myös, muuttaako vaate muotoaan pesussa. Sitä varten vaate mitataan ennen pesua ja sen jälkeen, ja muutos lasketaan prosenteissa.

Tutkimme myös, miten vaate muuttuu kokonaisuutena pesussa. Vaate pestään pesukoneessa, minkä jälkeen tehdään useita ulkonäön muutoksia koskevia tarkastuksia: onko vaatteessa esimerkiksi ryppyjä, rikkoutuneita tai haalistuneita painatuksia tai kiertymiä.

VÄRIÄ PÄÄSTÄVÄT KANKAAT

Joistain kankaista voi irrota väriä kuivana tai märkänä. Väriä päästävät kankaat voivat värjätä vaaleita materiaaleja, kuten huonekaluja, laukkuja ja kenkiä. Jotta saadaan selville, päästääkö kangas väriä, se laitetaan koneeseen, jossa se hankautuu toista kangasta vasten normaalin käytön simuloimiseksi.

NYPPYYNTYMINEN

Toiset materiaalit nyppyyntyvät helpommin kuin toiset. Suoritamme erilaisia testejä saadaksemme selville, kuinka helposti syntyy nyppyjä kankaaseen, josta vaate valmistetaan. Yhdessä tällaisessa testissä kangas laitetaan koneeseen, jossa se hankautuu itseään vasten normaalin käytön simuloimiseksi.

PALO-OMINAISUUDET

Testaamme kaikki riskin muodostavat materiaalit ja varmistamme, että ne täyttävät paloturvallisuutta koskevat kansainväliset vaatimukset. Palamistestissä mitataan, kuinka nopeasti materiaali syttyy palamaan. Testissä simuloidaan, kuinka nopeasti vaatekappale palaa.

PIENET OSAT

Pienet osat muodostavat vaaran, jos niitä ei kiinnitetä oikealla tavalla. Pienillä osilla tarkoitetaan nappien kaltaisia yksityiskohtia, jotka ovat riittävän pieniä mahtuakseen lapsen kurkkuun. Se, muodostaako pieni osa vaaran, testataan pienellä lieriöllä, joka vastaa kooltaan lapsen kurkkua. Varmistamme myös sen, että kaikki vaatekappaleen pienet osat ovat tiukasti kiinni kansainvälisten ohjeiden mukaisesti. Testi suoritetaan vetämällä pieniä osia tietyllä voimalla.

KULUMISTESTI

Tiettyihin elämänvaiheisiin kuuluu piiloleikit luolissa ryömien, kallion rinnettä alas laskeminen ja hiekkalaatikolla satojen linnojen rakentaminen. Lasten liikkumisen myötä vaatteiden on kestettävä enemmän kulutusta. Kulutuskestävyyttä voidaan mitata monilla eri menetelmillä. Polarn O. Pyretin käyttämässä menetelmässä kangas laitetaan koneeseen, jossa se hankautuu joko villakangasta tai hiekkapaperia vasten sen mukaan, mikä on vaatteen käyttötarkoitus. Hiekkapaperia käytetään toiminnallisiin ulkovaatteisiin, jotta voidaan simuloida esimerkiksi lasta, joka laskee pitkin kallionrinnettä tai ryömii asfaltilla. Kun kankaasta katkeaa kaksi lankaa, testi keskeytetään. Tulos arvioidaan sen mukaan, kuinka monta hankausta eli kierrosta lankojen katkeamiseen tarvittiin. Mitä enemmän kierroksia, sitä parempi kulutuksenkestävyys.

VESIPILARI

Onko sinulla lapsi, joka viihtyy vesilätäköissä? Ja jota ei haittaa edes kaatosade ja joka noudattaa sananlaskua "ei ole olemassa huonoa säätä, vain huonoja varusteita"? Silloin kannattaa kiinnittää huomiota ulkovaatteen vedenpitävyyteen.

Vedenpitävyys mitataan vesipilariarvona, joka kertoo, kuinka suuren paineen kangas kestää, ennen kuin vesi läpäisee vedenpitävän ja hengittävän pinnan. Paine mitataan vesipilariarvona millimetreissä.

Vesipilariarvo mitataan standardoidulla testillä, jossa kangas pingotetaan pystysuoran putken päähän. Putki täytetään vedellä ja kun vesi alkaa säännöllisesti tippua kankaan läpi, mitataan putkessa olevan veden korkeus.

Kangas voidaan luokitella vedenpitäväksi, kun se kestää 3 000 mm vesipilarin. Jotta lapsi pysyisi kuivana myös istuessaan ja leikkiessään vesilätäkössä, vaatteen vesipilariarvon on oltava vähintään 5 000 mm.

HENGITTÄVYYS

Lapsilla on erilaisia tarpeita ulkovaatteiden hengittävyyden suhteen. Paikallaan istuvan lapsen vaatteiden ei tarvitse hengittää yhtä hyvin kuin ympäriinsä juoksevan ja leikkivän lapsen vaatteiden.

Hengittävyys on mitta, jolla mitataan kankaan kykyä siirtää kosteutta. Kankaan hengittävyys mitataan sillä, kuinka monta grammaa kosteutta kangas läpäisee neliömetrin alalla vuorokaudessa. Mitä korkeampi arvo, sitä paremmin kangas päästää ulos liian lämmön ja vesihöyryn.

Kaikki Polarn O. Pyretin ulkovaatteet hengittävät sadevaatteita lukuun ottamatta.

NIKKELI

Nikkeli on aine, joka voi aiheuttaa kosketusallergiaa, ja sen käyttöä rajoittaa Euroopan kemikaalilainsäädäntö.

Kaikki vaatteissamme olevat metalliosat testataan sen varmistamiseksi, että ne ovat Euroopan kemikaalilainsäädännön mukaisia. Iholle tulevista esineistä saa vapautua nikkeliä enintään 0,5 μg neliösenttimetriä kohti viikossa, jotta esine voidaan luokitella nikkelittömäksi.

KEMIKAALITESTIT

Meillä on jo useiden vuosien ajan ollut huolella laadittu lista kemikaaleista, joiden käyttöä emme salli. Joitain kemikaaleja emme salli lainkaan, ja joidenkin käyttö on rajoitettua. Listamme perustuu Ruotsin lakiin, Euroopan kemikaalilainsäädännön REACH-asetukseen ja teollisuusjärjestöjen vaatimuksiin.

Kemikaalitestit suoritetaan ulkoisissa laboratorioissa tietokoneohjattujen laitteiden avulla, jotka lukevat materiaalin kemikaalisisällön.