VÅRA YTTERPLAGG ÄR HELT FRIA FRÅN PERFLUORERADE ÄMNEN

VÅRA YTTERPLAGG ÄR HELT FRIA FRÅN PERFLUORERADE ÄMNEN

Symbolen för PFC-fria plagg | Polarn O. PyretAlla Polarn O. Pyrets ytterplagg med vattenavisande förmåga är helt fria från impregneringar innehållande perfluorerade ämnen, även kallade PFC:er. Ytterplaggen är behandlade med en PFC-fri impregnering för att behålla samma vattenavvisande funktion. Denna typ av impregnering har vi använt i våra ytterplagg sedan våren 2015.

PFC:er eller perflourerade ämnen är vanligt förekommande i impregneringar som gör textila ytor smuts- och vattenavvisande. Vi har nu valt att fasa ut dessa ämnen helt då de har en negativ påverkan på miljön och arbetsmiljön. Idag använder vi en impregnering som inte bara uppfyller våra kemikaliekrav utan också våra kvalitets- och funktionskrav. Polarn O. Pyret arbetar ständigt med att uppdatera sina kemikalierestriktioner. Läs mer om Polarn O. Pyrets ansvar

Handla ytterplagg