Tiedote: Polarn O. Pyretin vaatteista ei ole löytynyt mitattavissa olevia arvoja tunnetuista perfluoratuista yhdisteistä

Tiedote: Polarn O. Pyretin vaatteista ei ole löytynyt mitattavissa olevia arvoja tunnetuista perfluoratuista yhdisteistä

Norjalainen ympäristönsuojelujärjestö Framtiden i Våre Hender on julkaissut artikkelin koskien lasten vettähylkiviä ulkovaatteita ja niissä mahdollisesti esiintyvien perfluorattujen yhdisteiden pitoisuuksia. Perfluoratuista yhdisteistä (PFAS) on käytetty myös seuraavia nimityksiä: PFC-yhdisteet, fluorikarbonit ja fluori-hiilivety-yhdisteet.

Artikkelissa kirjoitetaan, että Polarn O. Pyretin kuorihousut sisältäisivät korkeita pitoisuuksia ympäristölle vaarallisia perfluorattuja yhdisteitä – väite, jonka haluamme ehdottomasti kyseenalaistaa. Me Polarn O. Pyretillä suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti, sillä keväästä 2015 lähtien tuotteidemme valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan tunnettuja perfluorattuja yhdisteitä. Lisäksi kaikkien käyttämiemme vedenhylkivyyskäsittelyiden pitää olla ympäristölle turvallisia.

Keväästä 2015 lähtien tuotteidemme valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan tunnettuja perfluorattuja yhdisteitä.

Teetämme jatkuvasti testejä tuotteillemme. Testejä suorittavat akkreditoidut puolueettomat testilaboratoriot. Testien tarkoituksena on varmistaa, että tavarantoimittajamme noudattavat tiukkoja vaatimuksiamme ja voimmekin todeta, että vuoden 2015 keväästä alkaen tuotteistamme ei ole testeissä löytynyt mitattavissa olevia arvoja tunnetuista perfluoratuista yhdisteistä.

Framtiden i Våre Hender testautti tuotteitamme kahdella eri tavalla:

Toinen testeistä tutkii tunnettujen ja säänneltyjen perfluorattujen yhdisteiden esiintymistä tuotteissa. Kyseiset yhdisteet ovat haitallisiksi luokiteltuja aineita, minkä vuoksi emme ole sallineet kyseisten aineiden käyttämistä tuotteidemme valmistusprosessissa vuoden 2015 keväästä lähtien. Ruotsalainen Örebron Yliopisto (joka suoritti myös Framtiden i Våre Hender:in tilaamat testit) sekä käyttämämme akkreditoitu puolueeton testilaboratorio eivät kumpikaan ole löytäneet mitään määriä kyseisiä aineita tuotteistamme. Käyttämämme testimetodi on ruotsalaisen, osaksi valtio-omisteisen tutkimuslaitoksen, SVEREA IVF:n kemikaaliryhmän suosittelema ja luotettavin saatavilla oleva menetelmä. Lue testiraportti täältä.

Toinen Framtiden i Våre Hender:in tilaamista testeistä on monelta osin epäselvä. Alkuperäisessä artikkelissa kirjoitettiin, että testissä on mitattu kokonaisfluorin määrää (Totalfluor, TOF), joka mittaa tuotteen sisältämää fluorin määrää kokonaisuudessaan. Alkuperäistä artikkelia on kuitenkin jälkikäteen oikaistu toteamalla, että testauksen kohteena on ollutkin uuttamalla saatavien orgaanisten fluoriyhdisteiden määrää (EOF), joka mittaa tuotteessa olevien hiili- ja fluoriyhdisteiden kokonaismäärää.

Valtaosa näistä yhdisteistä on tuntemattomia. Varmaksi voidaan todeta ainoastaan se, että yhdisteet sisältävät sekä hiiltä että fluoria. Näin ollen ei voida sanoa, ovatko ne vaarallisia tai vaarattomia, luonnollisia vai synteettisiä, ovatko ne muodostuneet tuotannossa vai esiintyvätkö ne esim. vedessä, jota tuotteiden valmistuksessa käytetään ja niin edelleen.

Polarn O. Pyret on ollut yhteydessä Stefan Posneriin, joka on tekstiilikemian ja erityisesti perfluorattujen yhdisteiden asiantuntija. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus tekstiilien valmistuksessa käytettyjen kemikaalien tutkimuksesta. Posner on lisäksi mukana ruotsalaisen ja eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön laatimisessa. Hänen mukaansa sekä kokonaisfluorin että uuttamalla saatavien orgaanisten fluoriyhdisteiden testimetodia tulisi ensisijaisesti käyttää vain aineiden määrän suurpiirteiseen kartoittamiseen. Lisäksi hänen mielestään tulisi suhtautua suurella varauksella tilanteeseen, jossa näistä suurpiirteisistä testeistä puhutaan samassa yhteydessä tarkempien, tunnettuja perfluorattuja yhdisteitä mittaavien testien kanssa – erityisesti siinä tapauksessa, jos tunnettujen perfluorattujen yhdisteiden osalta mittaustulokset osoittivat, ettei niitä ollut havaittavissa.

Fluorin kokonaismäärä tai uuttamalla saadut orgaaniset fluoriyhdisteet eivät ole sama asia kuin tunnetut ympäristölle ja terveydelle vaaralliset perfluoratut yhdisteet. Täten voimme todeta myös, että ei ole olemassa perusteita, jotka tukisivat Framtiden i Våre Hender:in väitettä siitä, että tuotteissamme olisi korkeita pitoisuuksia ympäristölle vaarallisia perfluorattuja yhdisteitä.

Fluorin kokonaismäärä tai uuttamalla saadut orgaaniset fluoriyhdisteet eivät ole sama asia kuin tunnetut ympäristölle ja terveydelle vaaralliset perfluoratut yhdisteet.

Polarn O. Pyretin näkemyksen mukaan on erittäin tervetullutta, että Framtiden i Våre Hender tarkastelee alaamme kriittisesti ja nostaa esiin kysymyksiä vaarallisiin perfluorattuihin yhdisteisiin liittyen. Olemme myös samaa mieltä siitä, että kyseisiä yhdisteitä ei tulisi olla yhdessäkään vaatteessa. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että testitulokset esitetään oikeellisesti sekä riittävän yksityiskohtaisesti – toisin kuin alkuperäisessä artikkelissa on tehty.

Olemme erittäin tarkkoja siitä, että tuotteemme eivät saa sisältää mitään vaarallisia kemikaaleja ja siksi olemmekin testauttaneet useita kuorihousujamme artikkelin ilmestymisen jälkeen uudestaan. Myös uusintatestien tulokset osoittivat, ettei mitään tunnettuja perfluorattuja yhdisteitä ollut havaittavissa.

Julkaistu suomeksi 7.3.2018. Alkuperäisen artikkelin löydät Polarn O. Pyretin ruotsin kielisiltä kotisivuilta täältä.