TIETOSUOJASELOSTE: POLARNOPYRET.FI UUTISKIRJEREKISTERI

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterinpitäjä:

Kids Company Oy (Y-tunnus 2016120-7)

Polarn O. Pyret

Mikonkatu 17 B

00100 Helsinki

Puhelin: 09 670 776

Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Customer Loyalty Manager

c/o Kids Company Oy

Mikonkatu 17 B

00100 Helsinki

Puhelin: 09 670 776

Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Rekisterin nimi:

Polarnopyret.fi uutiskirjerekisteri

 

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään polarnopyret.fi -verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.
  • Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
  • Sähköpostipostituslista.

 

Rekisteritietojen lähde:

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kids Company Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon päivittäminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä erillisellä lomakkeella (tai tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle).