TIETOSUOJASELOSTE: POLARNOPYRET.FI VERKKOKAUPPA (VIERAILIJA-ASIAKKAAT)

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterinpitäjä:

Kids Company Oy (Y-tunnus 2016120-7)
Polarn O. Pyret
Mikonkatu 17 B
00100 Helsinki
Puhelin: 09 670 776
Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Customer Loyalty Manager
c/o Kids Company Oy
Mikonkatu 17 B
00100 Helsinki
Puhelin: 09 670 776
Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Rekisterin nimi:

Polarnopyret.fi:n verkkokaupan vierailija-asiakasrekisteri

 

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään verkkokaupan vierailija-asiakkaiden tilausten hoitamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Ostotapahtumat sekä asiointitiedot, kuten salasana ja poikkeavat toimitusosoitteet.

 

Rekisteritietojen lähde:

Rekisterin henkilötiedot kerätään vierailija-asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä. Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kids Company Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Polarnopyret.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tiedon päivittäminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästeet

Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Kids Company Oy:n www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.