TIETOSUOJASELOSTE: PO.P+ KANTA-ASIAKASREKISTERI (myymälät sekä verkkokauppa)

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjä:

Kids Company Oy (Y-tunnus 2016120-7)

Polarn O. Pyret

Mikonkatu 17

00100 Helsinki

Puhelin: 09 670 776

Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Customer Loyalty Manager

c/o Kids Company Oy

Mikonkatu 17

00100 Helsinki

Puhelin: 09 670 776

Sähköposti: info@polarnopyret.fi

 

Rekisterin nimi:

PO.P+ kanta-asiakasrekisteri

 

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen (kanta-asiakaspisteet/bonukset), markkinointi- ja asiakaspalvelutarkoituksiin sekä verkkokaupan tilausten toimittamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen sekä mahdollisiin markkinointitoimenpiteisiin ja suoramarkkinointiin. Rekisteriin liitetään kaikki fyysisissä myymälöissä ja verkkokaupassa kanta-asiakasohjelmaan liittyneet asiakkaat. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, lasten syntymäajat, kotimyymälä, isovanhemmuus, tieto markkinointiluvista ja -kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Kanta-asiakastiedot (henkilötiedot ja kanta-asiakaspisteet/bonukset), ostotapahtumat, vaihdot ja palautukset sekä verkossa asiointitiedot, kuten salasana ja poikkeavat toimitusosoitteet.

 

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta itseltään heidän rekisteröityessään joko myymälässä tai verkkokaupassa sekä päivittäessään omia tietojaan joko myymälässä, verkkosivuilla tai Asiakaspalvelun kautta. Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kids Company Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

PO.P+ kanta-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Polarnopyret.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä mahdollinen manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää tietonsa itse henkilökohtaisesti myymälöissämme, sähköpostitse osoitteeseen info@polarnopyret.fi sekä verkkosivuillamme www.polarnopyret.fi. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Evästeet

Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.

 Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Kids Company Oy:n www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä. 

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.